Nezeril - Nezeril
10
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-10,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
nezeril-3

Nezeril

Nezeril är ett avsvällande läkemedel som används för att lindra nästäppa vid förkylning. Nezeril drar samman blodkärlen i slemhinnorna och minskar svullnaden i näsan. Det verkar snabbt och effektivt även i liten mängd. Nezeril finns för barn och vuxna – både som näsdroppar och som spray. Nezeril innehåller inga konserveringsmedel som kan irritera slemhinnan i näsan – bara snabb lindring inom några minuter! Nedan hittar du mer information om produkten. Nezeril ska användas högst 10 dagar i följd.

 

Nezeril 0,5mg/ml – Vuxna och barn från 10 år

Nezeril Blå hjälper dig att lindra din nästäppa snabbt och effektivt så du kan andas lättare. En god natts sömn kan göra underverk när man är sjuk. Med Nezeril  har du omtanke dygnet runt för dig eller ditt barn. Eftersom det kan vara svårt att bota ditt barns förkylning med lämplig medicin blir det kanske mera viktigt med omtanke och kärlek för tillfrisknandet. Du kan lindra och hjälpa på många olika sätt – här kan du läsa mer vad du kan gör för att lindra en förkylning.

Hur du ska dosera visas i bipacksedeln

Läs bipacksedeln noga på www.fass.se. Både dropparna och sprayen är fria från konserveringsmedel.

nezeril-1

Nezeril 0,25mg/ml – Barn 2-10 år

Med Nezeril Rosa kan du lindra ditt barns nästäppa så att han eller hon kan andas lättare. Eftersom det kan vara svårt att bota ditt barns förkylning med lämplig medicin blir det kanske mera viktigt med omtanke och kärlek för tillfrisknandet. Däremot kan du lindra och hjälpa på många olika sätt – här kan du läsa mer vad du kan göra för ditt förkylda barn.

Hur du ska dosera är olika beroende på hur gammalt ditt barn är

Läs bipacksedeln noga på www.fass.se. Både dropparna och sprayen är fria från konserveringsmedel.

Dosering Spray

Dosering Droppar

Detaljerad information om Nezeril:

 • Produktnamn:Nezeril® nässpray, lösning and Nezeril, näsdroppar, lösning, endosbehållare
 • Aktiv substans: Oximetazolinhydroklorid
 • Innehavare av Godkännande för försäljning: Omega Pharma Nordic AB
 • Verkningssätt: Nezeril har en avsvällande effekt vilket minskar din nästäppa och underlättar andningen – snabbt. Effekten kommer inom några minuter!
 • Användningsområde: Använd Nezeril för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.
 • Använd inte Nezeril:
 • – om du är allergisk mot oximetazolinhydroklorid något annat innehållsämne i detta läkemedel
  – till barn under 2 år
 • Graviditet: Inga skadliga effekter hos foster har visats.
 • Amning: Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezeril passerar över i modersmjölk.
 • Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskine: Inga studier har utförts. Hittills har dock inte några effekter som påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner rapporterats.
 • Dosering: Se ovan för doseringsanvisningar. Nezeril skall inte användas mer än 10 dagar i följd.
 • Biverkningar: Mindre vanliga biverkningar är nysningar samt torrhet i mun och hals. Sällsynta biverkningar är oro, irritabilitet, lokal irritation i näsan eller sömnstörningar hos barn. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.
 • Förvaring: Nezeril nässpray bör förvaras med skyddshuven på.
  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
 • Förpackningar:
 • Nässpray 0,25 mg/ml
  7,5 ml, pumpspray
 • Nässpray 0,5 mg/ml
  7,5 ml, pumpspray
 • Näsdroppar 0,25 mg/ml
  20 st, endosbehållare
 • Näsdroppar 0,5 mg/ml
  20 st, endosbehållare
 • Läkemedelsform: Näsdroppar, lösning, endosbehållare – Nässpray, lösning
 • Innehåll: Nezeril spray: dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, renat vatten
  Nezeril droppar: hypromellos, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, natriumklorid, renat vatten.
Nezeril